Dit boek is bedoeld voor het midden- en kleinbedrijf (MKB). Wat kun je als ondernemer doen om duurzaam te ondernemen? Is het een haalbare kaart, of is het alleen weggelegd voor de grote bedrijven?

Referentiequotes

Dit boek is en de filmclips zijn tot stand gekomen met medewerking van negentien bedrijven en MKB-Nederland, VNO-NCW, Ministerie van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie, MVO Nederland, FNV en NEN.

Quotes

"Werknemers kunnen een belangrijke rol vervullen om duurzaam ondernemen op de agenda te krijgen"
Lucia van Westerlaak, Beleidsadviseur FNV
"ISO 26000 helpt je om MVO handen en voeten te geven in je bedrijf"
Karen Passier, coordinator nationaal MVO-beleid Ministerie EL&I
"Wereldwijd denken en lokaal/regionaal handelen kan nu met dit stappenplan en ISO 26000 "
Dick Hortensius, Senior Consultant NEN

Bestellen

Met medewerking van