Dit boek is bedoeld voor het midden- en kleinbedrijf (MKB). Wat kun je als ondernemer doen om duurzaam te ondernemen? Is het een haalbare kaart, of is het alleen weggelegd voor de grote bedrijven?

Referentiequotes

Dit boek is en de filmclips zijn tot stand gekomen met medewerking van negentien bedrijven en MKB-Nederland, VNO-NCW, Ministerie van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie, MVO Nederland, FNV en NEN.

Quotes

"'Durf' is een sterk punt van elke ondernemer. Benut die eigenschap om duurzame winst te boeken "
Martin Kloet, Projectleider Green Deal MKB Nederland
"Werknemers kunnen een belangrijke rol vervullen om duurzaam ondernemen op de agenda te krijgen"
Lucia van Westerlaak, Beleidsadviseur FNV
"ISO 26000 helpt je om MVO handen en voeten te geven in je bedrijf"
Karen Passier, coordinator nationaal MVO-beleid Ministerie EL&I

Bestellen

Met medewerking van