Dit boek is bedoeld voor het midden- en kleinbedrijf (MKB). Wat kun je als ondernemer doen om duurzaam te ondernemen? Is het een haalbare kaart, of is het alleen weggelegd voor de grote bedrijven?

Referentiequotes

Dit boek is en de filmclips zijn tot stand gekomen met medewerking van negentien bedrijven en MKB-Nederland, VNO-NCW, Ministerie van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie, MVO Nederland, FNV en NEN.

Quotes

"Wereldwijd denken en lokaal/regionaal handelen kan nu met dit stappenplan en ISO 26000 "
Dick Hortensius, Senior Consultant NEN
"ISO 26000 helpt je om MVO handen en voeten te geven in je bedrijf"
Karen Passier, voormailg coordinator nationaal MVO-beleid Ministerie EL&I
"'Durf' is een sterk punt van elke ondernemer. Benut die eigenschap om duurzame winst te boeken "
Martin Kloet, voormalig Projectleider Green Deal MKB Nederland

Bestellen

Met medewerking van